האם אתם מאחרים או שבעצם
אתם מקדימים את זמנכם?

ההרשמה בעיצומה
לסמסטר ב'

זו ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד כבר השנה.