האם אתם מאחרים או שבעצם
אתם מקדימים את זמנכם?

החלה ההרשמה
לסמסטר ב'

זו ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד כבר השנה.