האם אתם באיחור
או שבעצם אתם מקדימים את זמנכם?

החלה ההרשמה
לסמסטר ב'
באוניברסיטת תל אביב

זו ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד כבר השנה.